For the planet

Veľkosť textilného priemyslu znamená pre planétu obriu ekologickú záťaž. Kúsky z tejto kategórie spadajú do nášho zoznamu produktov, ktoré spĺňajú parametre udržateľnosti. Tvoria ich predovšetkým recyklované materiály, alebo nerec…