REKLAMÁCIE / VRÁTENIE / VÝMENA TOVARU

Pri nevhodne zvolenej veľkosti Vám tovar radi vymeníme.

Ako postupovať pri výmene alebo vráteni tovaru?

Postup pri výmene / vrátení tovaru do 30 dní:

1) Nepoužitý tovar vložte do pôvodnej krabice spolu s kópiou faktúry, vyplneným vratkovým formulárom  a nálepkami (ak boli  súčasťou balenia).

2) Krabicu vhodne zabalte, aby pri preprave nedošlo k jej poškodeniu alebo poškodeniu jej obsahu. K tomuto účelu najlepšie poslúži obalová fólia, papier, igelitová taška či väčšia krabica. (Neprelepujte prosím priamo krabicu, aby nebola znehodnotená)

3) Zabalený tovar odošlite na adresu: 

Footshop s.r.o. - FROGMAN s.r.o.

P.O.BOX 901

Detašované pracovisko - Sihoť

911 01 Trenčín


V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! V tom prípade nebude tovar prevzatý! (Doporučujeme zaslať tovar napríklad doporučene a poistiť na cenu tovaru.) Nebo zboží přineste na jakoukoliv z poboček osobně. 

4) Na e-mail help@footshop.sk nás informujte, že tovar zasielate späť. V e-maile prosím uveďte číslo objednávky a veľkosť, za akú chcete tovar vymeniť, prípadne číslo účtu, ak chcete tovar vrátiť.

Po prijatí topánok vykonáme kontrolu tovaru a budeme Vás e-mailom informovať 
o očakávanom termíne vybavenia.

Doba výmeny tovaru je závislá na aktuálnych skladových zásobách. Ak máme tovar na sklade, požadovanú veľkosť zasielame obratom. Ak tovar vedieme s dostupnosťou "do 7 dní", výmena zvykne byť vybavená približne za týždeň.

O odoslaní tovaru späť k Vám budete tiež informovaní e-mailom.


Aké sú podmienky, aby bolo možné tovar vymeniť alebo vrátiť?

1) Tovar je nutné vrátiť do 30 dní od jeho prevzatia.

2) Tovar musí byť nenosený a schopný ďalšieho predaja.

3) Tovar musí byť zabalený do pôvodného obalu, ktorý nesmie byť znehodnotený. (Napríklad prelepením lepiacou páskou, pre účel dopravy.)

4) Tovar nesmie byť z Vašej strany akokoľvek poškodený alebo znehodnotený.

Vo vlastnom záujme odporúčame balík poistiť vo výške ceny tovaru. (Túto službu Vám ponúknu na pošte pri odosielaní balíka). Ak bude balík stratený alebo znehodnotený pri preprave, budete môcť balík s podacím lístkom vyreklamovať a získať tak späť svoje peniaze.

Ako postupovať pri reklamácii tovaru?

Zo všetkého najskôr je nutné si prečítať reklamačný poriadok, v ktorom sú uvedené všetky práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Reklamačný poriadok

1. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objaví. Prípadné pokračovanie v používaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

3. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, tj dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.

5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

6. Závadou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

7. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Footshop s.r.o., prevádzkujúca e-shop www.footshop.cz, je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému vybaveniu, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., o opatrení proti prenosným chorobám).

9. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúry) na adresu: Footshop Sklad, U tabulky 3020, hala X, 193 00 Praha 20, Česká Republika.

Postup pri reklamácii tovaru

1) Reklamovaný tovar očistite (pozri bod č 8 v reklamačnom poriadku).
2) Očistený reklamovaný tovar zabalte tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Pre tento prípad je najvhodnejšia krabica (nemusí to byť pôvodná krabica). 
K topánkam priložte kópiu faktúry a vyplnený reklamačný list, ktorý je na stiahnutie TU.
3) Reklamovaný tovar odošlite Slovenskou poštou na adresu:

Footshop s.r.o. - FROGMAN s.r.o.

P.O.BOX 901

Detašované pracovisko - Sihoť

911 01 Trenčín

(Odporúčame zásielku poistiť vo výške ceny topánok.) V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! V tom prípade nebude prevzatý!

Akonáhle nám reklamovaný tovar dorazí,začína plynúť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie (prípadne po dohode lehota dlhšia). O všetkých podstatných aspektoch reklamácie, akými je napr. zaslanie tovaru distribútorovi na posúdenie či vybavenie reklamácie, budete opäť informovaný/á prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Dočasne predĺžená doba vrátania tovaru z dôvodu Vianoc:

Všetok tovar zakúpený do 15. 12. 2017 je možné vrátiť do 14. 1. 2018
Po 15. 12. budú platiť štandartné Footshop podmienky pre vrátenie tovaru.

Pol milióna ľudí sa nemôže mýliť

Pridaj sa k nim pre prísun najnovších releasov, giveaways a noviniek zo sneakers sveta