Nakupovanie

Reklamácie

Prišiel ti produkt, ktorý sa ti nepáči? Je poničený alebo s ním je niečo v neporiadku? Nemusíš sa obávať. Môžeš si vybrať reklamáciu alebo vrátenie tovaru. Stačí keď budeš nasledovať kroky nižšie:

Postup pre reklamáciu

 1. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.
 2. Očistený reklamovaný tovar zabaľte tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. Pre tento prípad je najvhodnejšia krabica (nemusí to byť však krabice pôvodná). K topánkam priložte kópiu faktúry a vyplnený reklamačný list, ktorý je na stiahnutie tu:

  Reklamačný list

 3. Reklamovaný tovar odošli zadarmo cez Packetu (Zásielkovňu) - nahlás pracovníkovi pobočky kód 93325465. Najbližšiu pobočku nájdeš na www.packeta.sk/pobocky. Ak zvolíš iného doručovateľa, použi adresu uvedenú nižšie, v tom prípade však nebudeme hradiť prepravu.
  Footshop Sklad
  U tabulky 3020, hala X
  193 00 Praha 20
  Česká republika
  Dôležité upozornenie
  • Tovar neposielajte na dobierku ani ako balík na poštu - nebude prevzatý.
  • Odporúčame tovar zaslať doporučene a poistiť.
 4. Akonáhle nám reklamovaný tovar dorazí, začína plynúť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie (prípadne po dohode lehota dlhšia). O všetkých podstatných aspektoch reklamácie, akými je napr. zaslanie distribútorovi na posúdenie či vybavenie reklamácie, budete informovaný/a prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Pravidla vrátenia tovaru

 1. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objaví. Prípadné pokračovanie v používaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.
 2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
 3. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, tj dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
 4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.
 5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.
 6. Závadou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie alebo nevhodného konštrukčného riešenia.
 7. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.
 8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť Footshop a.s., prevádzkujúca e-shop www.footshop.sk/sk, je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému vybaveniu, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady obecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb., o opatrení proti prenosným chorobám).
 9. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.
 10. Zákazník uplatní reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným formulárom a kópiou dokladu o kúpe (faktúry) na adresu:
  Footshop Sklad
  U tabulky 3020, hala X
  193 00 Praha 20
  Česká republika

Máš nejaké otázky?

Sme tu pre teba.