adidas Supernova Cushion

Z vlastnej skúsenosti vieme, že retro tenisky skvele vizuálne fungujú v kombinácii s rôznymi štýlmi outfitov, ale nie vždy sa to premietne aj do záujmu verejnosti. adidas Supernova Cushion nie sú ten prípad. Predlohe veľmi verný r…