JanSport

Nie je to tak dávno, keď študenti chodili do školy s aktovkami v ruke. Nie je to ani tak dávno, keď alternatívou pre tento spôsob prenášania študijného materiálu, bolo jednoduché nosenie učebníc v náručiach. Jedného dňa ale objavi…