Nike Crater

Udržateľnosť je cesta k zachovaniu našej planéty a Nike to veľmi dobre vie. Aj preto k tvorbe svojich tenisiek začali využívať recyklovaný materiál Space Junk, ktorý obsahuje značnú časť odpadových a prebytkových materiálov z bežn…