Converse Love Fearlessly

Gender je v súčasnosti horúcou témou a osveta je čím ďalej väčšia. Ak sa ale stále cítiš, že nemôžeš naplno povedať, čo cítiš, Converse je pripravený kryť ti chrbát. Aj predok. V rámci Valentína v roku 2019 spustil Converse kolekc…