Converse One Star

Converse One Star sa vyvinuli z legendárnych All Star. Stalo sa tak v reakcii na dopyt po kvalitnejších topánkach na basket, ako také sa však neosvedčili. Druhý dych chytili v prvej polovici deväťdesiatych rokov, kedy sa začali objavovať na titulných stranách magazínu Thrasher ako ideálna topánka na skateboard. Najväčšia sláva sa však dostavila s príchodom kultúry spojenej s hudobným štýlom grunge a kapelou Nirvana. Rokom 1994 sa potom navždy vryli do histórie ako topánky, ktoré Kurt Cobain, frontman kapely Nirvana, obul naposledy.

Zobraziť všetko