Converse One Star

Converse One Star sa vyvinuli z legendárnych All Star. Stalo sa tak v reakcii na dopyt po kvalitnejších topánkach na basket, ako také sa však neosvedčili. Druhý dych chytili v prvej polovici deväťdesiatych rokov, kedy sa začali ob…