Slovensky

Cinzia Araia 

Cinzia Arai sa narodila v Benátkach roku 1974. Výrobu topánok má v krvi, pretože už jej otec bol obuvník na Riviére del Brenta. Cinzia založila rodinný podnik a vďaka tomu sa prvýkrát dostala do kontaktu s medzinárodnými značkami, ktoré pôsobili v okolí. Keď doštudovala so zameraním na výrobu topánok, začala spolupracovať so známymi talianskymi značkami. Mala ale inú víziu a chcela pracovať samostatne, preto roku 2010 vznikla značka  CINZIA ARAIA.